Tips för fastighetsskötsel och den allmänna driften av en bostadsrättsförening

Det finns många aspekter av driften i en bostadsrättsförening som kan vara komplicerade. Bara ”mindre” saker, så som att hitta en firma som kan sköta er fastighetsskötsel kan vara både tids- och energikrävande. Är ni dessutom en väldigt stor förening i till exempel Stockholm eller Göteborg kan det vara så att många ska ha något att säga till om innan ett beslut tas. I sådana lägen fördröjs givetvis åtgärderna.

Informationshantering

Informationshantering i en bostadsrättsförening är ett ganska brett ämne. Är man, som tidigare nämnt, i en stor förening i till exempel Stockholm eller Göteborg blir det desto mer komplext.

Sen är det också så att olika personer föredrar olika sätt att hantera information på. Även det här kan kräva tid och olika metoder när man är väldigt många som ska vara med i processen. De flesta har en egen slags struktur som upplevs som mest logisk och hjälpsam för den – men det är givetvis så att det är möjligt att detta inte fungerar för alla.

Sedan sparar olika personer informationen på olika sätt. Idag är det kanske vanligast att man helt enkelt sparar filer och dokument i sin dator. Men det är inte heller ovanligt att man fortfarande samlar sina papper i pärmar. Vissa kanske försöker att lagra allt direkt i minnet istället – en metod de flesta kan komma överens om är ganska osäker i många fall.

Snö och rasrisk

Snö och is är ofta något som förknippas med roliga aktiviteter. Skridskor, isjakt eller skidåkning är exempel på det. När det gäller att driva en bostadsrättsförening och ansvara för fastighetsskötsel är dock snö och is något som följer med ansvar och ofta krav på snabba och lämpliga åtgärder. Det här gäller särskilt om fastigheten ligger i ett tätbebyggt område, till exempel centrala Stockholm eller Göteborg.

Det är den smältande snön som kan orsaka istappar och ras. Att ha snö på taket är egentligen inget problem (om det inte blir enorma mängder givetvis). När snön börjar smälta kan det medföra vissa faror, och det är föreningens ansvar att se till att marken är säker att vistas på.

Många väljer att helt enkelt leja ut detta, ofta till samma firma som sköter byggnadernas fastighetsskötsel i övrigt. Finns föreningen i en större stad, som till exempel Stockholm, har man ofta många firmor att välja mellan för sin fastighetsskötsel. Med det stora utbudet finns goda möjligheter att hitta en firma som kan göra allt från snöröjning, väghållning, övrig fastighetsskötsel och se till att istappar och smält snö inte utgör ett säkerhetsproblem för förbipasserande.

Vill du ha en helhetslösning för din fastighet? Läs mer på http://www.fastighetsskötselstockholm.se/.

14 Nov 2017

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!