Säkrare med fastighetsboxar

Många gillar det gamla systemet med brevinkast i ytterdörren. Men så mycket säkrare det blir med fastighetsboxar när både brand- och inbrottsrisk minskar.

Det har varit en hel del diskussioner i bostadsrättsfastigheten den senaste tiden. Flera boende hade fått obehagliga överraskningar i sina brevinkast. Nu satt de alla i fastighetens möteslokal för att diskutera vilka åtgärder som kunde genomföras för att få ett stopp på de vandaler som härjade i området. Någonting måste de göra.

Det hade varit uppe för diskussion att ytterdörrarna alltid skulle vara låsta. Men det var inte vidare praktiskt då många barn bodde i huset och skulle behöva bära nyckel om de bara skulle ut och leka på gården. En av hyresgästerna berättade om en kompis som i sitt hus hade installerat fastighetsboxar.

Fastighetsboxar innebär en smidig lösning

Alla lyssnade noga till var hyresgästen Arvid hade att berätta. De flesta satt och nickade medhåll under hans förklaring. Om de skulle installera fastighetsboxar kunde brevinkasten sättas igen. Förslaget passade bra i tiden då de även diskuterade att byta till brandsäkra dörrar i alla lägenheter. Då skulle brevinkasten helt försvinna och de behövde ändå skaffa boxar.

Arvid, som hade fått i uppgift att ta fram information om fastighetsboxarna, kallade till ett nytt möte veckan därpå. Han visade de valda företagens fastighetsboxar med garanti. Arvid hade även fått fram en offert och kunde redovisa kostnaderna. De beslutade att träffas kommande vecka så att alla fick fundera. Men det stod redan ganska klart vad utgången skulle bli.

31 May 2023

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!