Säkra inomhusmiljön i din fastighet med OVK-besiktning i Stockholm

Alla fastigheter utom en- och tvåfamiljsvillor ska genomgå OVK-besiktning i Stockholm med jämna mellanrum. Du som ägare har ansvaret för detta och för skicket.

Fastighetsägare och förvaltare har mycket att ta hand om och tänka på. Åtagandet handlar om ekonomi och teknik och till viss del att handskas med människor dessutom. Det är lätt att missa vissa saker. OVK handlar om två huvudsakliga områden. Dels luftkvalitet och dels fastighetens skick på lång sikt. Plus, förstås, att följa lagen.

Beroende på typen av fastighet och typen av ventilation, varierar intervallen som en OVK ska genomföras. Lokaler som används till vård eller utbildning ska besiktigas vart tredje år. Flerbostadshus och kontorslokaler har ungefär samma regler. Det är viktigt att inte riskera människors hälsa eller byggnadens skick.

Boka tid för din OVK-besiktning

Vid en besiktning görs en grundlig genomgång av den aktuella byggnadens ventilationssystem. Oavsett hur noga man är med städning och liknande kan man aldrig förhindra att det samlas damm och smuts i rör och fläktar – och där kan obehagligheter frodas. Vid inspektionen brukar vanligen en kamera föras genom systemen. Man använder också mätinstrument.

Är ventilationen i godkänt skick utfärdas ett diplom som kan sättas upp i den aktuella lokalen. Ventilationen anses därefter kunna fungera till nästa tillfälle. Hittar besiktningsfirman problem behöver de åtgärdas inom sex månader från det datum då undersökningen skett. Sker inte detta kan vite utdömas. När åtgärder gjorts kontrolleras det hela igen och man får diplomet utskrivet. Var rädd om folk och byggnader.

8 May 2023

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!