Problem med mögel i ert hus?

Det finns några problem som kan uppkomma i ett hus; problem som kan orsaka skador både på husets konstruktion och på de personer som bor i det. Vanligt är att exempelvis mögel syns och just mögel är något som – tack och lov – är ganska lätt att åtgärda. Förutsatt dock att man upptäcker det i tid och att man tar professionell hjälp för att komma till bukt med problematiken.

Vi ska först visa på hur mögel kan skada oss människor. Bor du i ett hus i Stockholm där det finns mögel i exempelvis badrummet så kan det påverka er och ge dessa symptom: 

Mögel kan antingen vara synligt för ögat eller ligga dolt bakom exempelvis en vägg eller ett golv. Det första är ofta att föredra då det ger möjlighet till en snabbare aktion. Mögel som är dolt upptäcks ofta senare och kräver lite mer avancerade metoder då det kommer till att åtgärda. 

Men, det finns vissa saker att hålla utkik efter då det kommer till dolt mögel. Luktar det fränt, syns det bubblor eller större missfärgningar vid golv eller på väggar så tyder detta på mögel. Mögel som måste tas bort genom en mögelsanering. 

En mögelsanering säkrar huset

Som vi sa; man kan genomföra en mögelsanering och bli fri från denna hälsovådliga organism. Viktigt är dock att man låter ett professionellt företag utföra denna. Det talande är att många privatpersoner tror att man exempelvis kan slipa bort mögel eller byta ut angripet material – det fungerar för stunden; men i framtiden kommer möglet att återkomma. 

Och: det finns en risk i att det spridit sig. Slipar du så kommer mögelsporer att åka runt i rummet och kanske få fäste även på andra ställen. 

För att förstå en professionell mögelsanering och varför en sådan är värd att betala för så måste man se till följande ord. 

Upptäckt: Först så genomför företaget du anlitar i Stockholm en grundlig och omfattande undersökning om hur mycket mögel som finns – vilken typ av mögel – samt hur stor spridning som skett. Här använder man avancerad utrustning. 

Mögelsanering: Metod bestäms av hur undersökningen sett ut. Företaget kan välja att sanera kemiskt – ofta med Natriumhypoklorit – eller genom ozon. Det senare går ut på att man med hjälp av ozon – som skapas genom elektronisk utrustning – bryter ner alla mögelpartiklar. Det är första steget. Det andra handlar om att förebygga och att se till att möglet inte återkommer. Här kan ökad ventilation och/eller avfuktning i det berörda rummet vara lösningen. Ibland krävs även åtgärder som innebär renovering. 

Kontroll. Efter en mögelsanering genomförs grundliga kontroller och uppföljningar. Allt för att ditt hus i Stockholm ska vara utom fara. 

Läs här för mer information om mögelsanering i Stockholm.

25 Jan 2018

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!