Hur mycket kostar en OVK besiktning?

OVK, det vill säga obligatorisk ventilationskontroll bör genomföras regelbundet i de flesta byggnader då syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet är fungerande. Denna kontroll görs av en certifierad kontrollant som också kan ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen utan att det ska ge en sämre inomhusmiljö.

Det är bostadsföreningens skyldighet, den som äger byggnaden som ska se till att OVK utförs och det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd från tidigare regelbundna kontroller.

Kostnaden för en OVK-besiktning varierar och beror bland annat på arbetets omfattning och vilken typ av fastighet och ventilationssystem det handlar om. Ska en OVK-besiktning av ett enklare ventilationssystem i en mindre bostad göras så bör det inte kosta mer än ett par tusen kronor medan en besiktning i ett flerfamiljshus med flera lägenheter blir dyrare. För att det ska bli lättare för fastighetsägaren att förutse kostnaden för till exempel ett flerfamiljshus med ett visst antal lägenheter så erbjuder de flesta företagen fasta priser för OVK. Att ta betalt per timme förekommer i vissa fall, men det lönar sig oftast mer när det gäller mindre ventilationssystem då man vet att underhållet har skötts bra och att kontrollen kommer att gå snabbt. Priset per timme varierar också beroende på vilken typ av kompetens som krävs, har man högre kompetens resulterar det vanligen i högre pris. Priset per timme för en besiktningsman brukar vanligen ligga runt 600-800 kr.


Fast pris är ändå att föredra för OVK-besiktning så att det inte helt plötsligt dyker upp oförutsedda kostnader, exempelvis om något skulle ta längre tid än först beräknat. Om du beskriver tydligt hur ditt ventilationssystem ser ut bör man kunna få ett rättvist beräknad fast pris av de företaget som man begär offert ifrån. Det lönar sig alltid att ta in offerter från ett flertal olika företag för att jämgöra och sedan ta besult över vilket som matchar ens behov bäst. Se även till att alla extrakostnader presenteras i offerten såsom eventuell grundavgift, resekostnader och liknande. Besiktningen brukar betalas när jobbet väl är utfört så att man har fått en kopia av besiktningsprotokollet. Beställer man som privatperson bör man vara noga med att priset som anges är inklusive moms.

Läs mer om OVK besiktning här.

18 Jul 2017

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!