Effektivt brandskydd ger trygghet

Man behöver kontrollera att allt brandskydd fungerar. Ett brandskydd som inte fungerar inger en falsk känsla av säkerhet och blir då istället en risk.

Det finns två olika sorters brandskydd: det aktiva, som oftast är synligt, och det passiva. Aktivt brandskydd är exempelvis larm, släckutrustning, nödutgångsskyltar och utrymningsplaner. Det passiva brandskyddet är oftast inbyggt i fastighetens konstruktion och bidrar till att branden får svårt att sprida sig och hindrar byggnaden från att kollapsa.

Moderna fastigheter brukar ha ett fullgott passivt brandskydd eftersom det regleras av bygglagstiftning. Äldre byggnader kan däremot behöva få kompletterande brandskydd i form av exempelvis ny brandsäker isolering. Om du kontaktar företag som arbetar med brandskydd kan du få hjälp med att förbättra det passiva brandskyddet. Ett fullgott brandskydd kan rädda både liv och byggnader.

Regelbunden översyn av aktivt brandskydd är en investering

En brandsläckare som blivit för gammal, larm som inte fungerar eller nödutgångar som blockeras av möbler inger en falsk trygghet. Skulle det uppstå en eldsvåda kan konsekvenserna bli förödande. Därför behöver man regelbundet se över sitt aktiva brandskydd och komplettera det med information och övningar.

Ett tryggt brandskydd innebär att släckutrustning finns på plats och att de som vistas i lokalerna vet vad de ska göra om det börjar brinna. Det enklaste sättet att ha ett fullgott brandskydd är att anlita ett företag som gör regelbundna kontroller och ersätter utrustning som blivit gammal eller skadad. Man ser samtidigt över att det passiva brandskyddet inte påverkats eller skadats av exempelvis kabeldragningar eller ombyggnationer.

26 Aug 2023

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!