Arbete för en arborist i Täby

Att ta ner träd och buskar kan man behöva hjälp med. I Täby anlitas ofta en arborist med specialkunskaper för att fälla träd och ansa buskar på rätt sätt.

Träd och buskar är verkligen guld att ha i trädgården den mesta tiden. De ger en ökad mångfald i trädgården för djurlivet. Skugga och skydd är också två andra egenskaper träd och buskar har. När man planterar träd eller buskar gör man det av olika anledningar. Kanske älskar man lönnens färger på hösten eller den ljuva doften från ett katsuraträd. Det kan också vara häckar man planterat som ståtar i trädgården, för både insyns- och vindskydd. Framförallt längs tomtgränsen brukar det vara populärt med häckplanteringar. Det många inte tänker på är alla bestämmelser som finns inom Täby kommun för häckar. Det finns bestämmelser för hur de ska vara planterade avståndsmässigt från tomtgränsen bland annat.

Arborister tar hand om häckar och träd

Utöver det finns det även i vissa fall bestämmelser hur hög en häck får vara. I en korsning måste det finnas en viss siktgräns. Det gäller för såväl körbanan som för gång- och cykelvägar. Det kan vara svårt att få till en snygg klippning på häcken som gör att den blir rätt höjd också. Ett bra knep som många använder sig av är att anlita en expert inom trädgårdsbranschen.

Anlitar man en arborist i Täby så kan man få hjälp med att beskära både häckar och träd. De kan även hjälpa till att ta bort oönskade träd på den egna tomten om man har ett behov av det. För att få ner kostnaderna lite kan man använda sitt ROT-avdrag som gäller för arboristens arbete. En snygg och välansad häck som håller sig inom ramarna för höjder kommer att vara till glädje för både ägare och mångfalden hos djuren.

28 Mar 2024

Mäta Lägenhetsyta Stockholm

I denna blogg diskuteras areamätning och relaterade ämnen, till exempel fastighetsmäkleri, homestyling byggnationer etc, vad man ska tänka på i samband med en flytt och mycket mer. Mycket nöje!